Czym jest outsourcing IT?

      Outsourcing IT to wykorzystywanie zewnętrznych firm informatycznych w celu tańszego i lepszego wykonywania zadań informatycznych niż robiło by to przedsiębiorstwo we własnym zakresie. W dzisiejszych czasach każda firma, która chce być konkurencyjna i rozwijać się na rynku musi posiadać profesjonalne zaplecze informatyczne. Przedsiębiorstwu jest lepiej skupić się na swoim rozwoju i działalności w branży a sprawy informatyczne przekazać firmie posiadającej doświadczonych specjalistów z zakresu IT.

      W zależności od potrzeb i możliwości firmy podejmują decyzje o tym, jakie obszary oraz w jakiej formie mogą zlecać zadania. Klient ma wybór między outsourcingiem pełny lub selektywny. W pierwszym wariancie zawiera umowę na kompleksową obsługę przez zewnętrznego usługodawcę, w drugiej opcji – dokonuje wyboru, jakie obszary objąć umową. Możliwość selekcji odpowiednich obszarów działalności pozwala na maksymalne dopasowanie świadczonych usług do aktualnych potrzeb firmy.

Zalety outsourcingu informatycznego:

  • Obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie
  • Zwiększenie wydajności i efektywności
  • Pomoc od specjalistów bez konieczności ich zatrudniania
  • Bezpieczna i niezawodna infrastruktura sieciowa
  • Możliwość skupienia się tylko na kluczowych zadaniach przedsiębiorstwa

Jeśli chcesz dowiedzieć się co może dla Ciebie zrobić ITgoo zapraszamy na stronę:

Przejdz do strony